Category: European unemployment

Christinsanity

Christianity = ethnomasochism.

Crush the infamy!